Ekologia głupcze, czyli dlaczego rozpadł się ZSRR?

Może narażę się tym wpisem. Bo może narażę się próbując obalić ten mile pieszący nasze narodowe ego mit, że to my najweselszy barak w obozie od środka rozwaliliśmy cały ten ZSRR. Może i dołożyliśmy tu swoją cegiełkę. Ale nie byliśmy sami. Bo była Gorbaczowska pieriestrojka, porażka radzieckiej armii w Afganistanie, no i EKOLOGIA. Tak, Ekologia …

Nowość - KURS - Twój pierwszy produkt online - 39,99 PLN + VAT Odrzuć

Exit mobile version