Wyświetlanie 1 rezultat(ów)
NOWY ROK PERSKI NOU RUZ
motywacja, VADEMECUM BLOGERA

Witam Was serdecznie w Nowym Roku Perskim.

Co rok początek kalendarzowej wiosny zbiega się z Nowym Rokiem Perskim. Nou Ruz (początek roku perskiego) świętują prawie 2 miliardy osób na świecie: w Iranie, Iraku, Indiach, Turcji, Pakistanie, Afganistanie, byłych republikach radzieckich jak Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, a w Europie …. w Macedonii. Kiedy początek roku zbiega się z początkiem wiosny… Czyż to nie najlepszy …