Przejdź do treści

Rozmówki Polsko – Francuskie CODZIENNE DIALOGI Francuski dla początkujących.

  • 2 min read

https://beatared.com/rozmowki-polsko-francuskie-codzienne-dialogi-francuski-dla-poczatkujacych/

Rozmówki Polsko – Francuskie CODZIENNE DIALOGI
Francuski dla początkujących.

 
Bonjour, comment allez-vous?
Dzień dobry, co u Pani słychać?
 
Très bien, merci et vous?
Wszystko w porządku, dziękuję, a u pana?
 
– Quel âge avez-vous?
– J’ai trente ans.
– Ile ma pan lat?
– Mam 30 lat.
 

 
– Quelles langues parlez-vous?
– Je parle français et polonais.
– Jakie języki Pani zna?
– Mówię po francusku i polsku.
 
Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît?
Czy mógłby pan powtórzyć?
 
– Quelle heure est-il?
– Il est onze heures et demi.
– Która jest godzina?
– Jest 11:30.
 
– Où habitez-vous?
– J’habite à Paris.
– Gdzie pan mieszka?
– Mieszkam w Paryżu.
 
Pouvez-vous m’indiquer la rue de Vaugirard, s’il vous plaît?
Czy może mi Pan wskazać ulicę Vaugirard?
 
– Êtes-vous déjà allé en France?
– Non, c’est la première fois.
– Czy już kiedyś była pani we Francji?
-Nie, jestem tu pierwszy raz.
 
– Combien coûte cet article?
– Il coûte trois euros et cinquante centimes.
– Ile kosztuje ten artykuł.
– On kosztuje 3 euro i 50 centów.
 
Avez-vous bien dormi?
Czy dobrze się Pani wyspała?
 
Et voilà
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *