Przejdź do treści

Kiedy W Języku Francuskim Stosujemy C’est …., A Kiedy Il Est….

  • 1 min read

https://beatared.com/kiedy-w-jezyku-francuskim-stosujemy-cest-a-kiedy-il-est/

Kiedy w języku francuskim stosujemy c’est …., a kiedy Il est….

C’est un homme

To jest człowiek. Konstrukcja c’est z rodzajnikiem i rzeczownikiem.

C’est la femme que j’ai vue hier.

To jest kobieta, którą widziałam wczoraj.
Tutaj zastosujemy rodzajnik określony, bo zdanie podrzędne uściśla, kim jest dana osoba.

C’est beau ici.

Tutaj jest ładnie. Konstrukcja c’est z przymiotnikiem. Żeby opisać jakieś całościowe odczucie.

C’est bon, c’est bon!
Już dobrze, dobrze!

C’est clair?
Czy to jest jasne?

C’est Julien.
To jest Julian. Tutaj konstrukcja c’est z imieniem (np przy wzajemnej prezentacji)

C’est Marie qui m’a écrit.
To Maria do mnie napisała.

Il est prof.

On jest nauczycielem.
Il est z rzeczownikiem, ale bez rodzajnika, w takim typowym użyciu – kiedy rozmawiamy o zawodach.

Elle est vraiment gentille.

Ona jest naprawdę miła.
Czyli konstrukcja Il est / elle est z przymiotnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *