Przejdź do treści

Francuskie rzeczowniki, które zmieniając rodzaj, zmieniają znaczenie, jak le physique – wygląd vs la physique – fizyka

  • 2 min read

https://beatared.com/francuskie-rzeczowniki-ktore-zmieniajac-rodzaj-zmieniaja-znaczenie-jak-le-physique-wyglad-vs-la-physique-fizyka/

 

Francuskie rzeczowniki, które zmieniając rodzaj, zmieniają znaczenie, czyli kiedy to samo słowo, tak samo pisane znaczy coś innego w zależności od tego, czy występuje w rodzaju męskim czy Żeńskim.

un critique – krytyk

un critique gastronomique -krytyk gastronomiczny,

ale…

une critique – krytyka

écrire une critique gastronomique – napisać krytykę gastronomiczną

Le critique passe beaucoup de temps à analyser et à comprendre une œuvre littéraire avant de faire sa critique.

Krytyk spędza dużo czasu na przeanalizowaniu i zrozumieniu dzieła literackiego zanim przejdzie do jego krytyki (czy stworzy jego krytyke). W teorii tak przynajmniej powinno być.

le physique – wygląd

Il aime bien la fille mais pas son physique.
On lubi dziewczynę, ale nie jej wygląd. / On lubi ją, ale ona nie pociąga go fizycznie.

la physique – fizyka

Elle a un physique d’enfer. La physique n’est pas sa matière préférée à l’école.

Ona ma zniewalający wygląd fizyczny. No ale tu pokutujący stereotyp o kobietach: fizyka nie jest jej ulubionym przedmiotem szkolnym.

Elle n’aime pas trop son physique. Mais elle aime beaucoup la physique.

Ona nie za bardzo lubi, czy docenia swój wygląd. Ale ona bardzo lubi fizykę. le cliché d’ une fille trop intelligente pour être belle.

No i w drugą stronę: stereotyp dziewczyny zbyt inteligentnej, by być uważaną za ładną.

un mémoire – rozprawa naukowa

écrire le mémoire de fin d’études – pisać pracę na zakończenie studiów

une mémoire – pamięć

avoir une mémoire d’éléphant- mieć bardzo dobrą pamięć, czyli mieć pamięć słonia

Elle a une mémoire d’éléphant. Elle se rappelle de tout.
Ona ma dobrą pamięć, czyli ma pamięć słonia, ale nie w znaczeniu, że taka pamiętliwa, tylko że ma świetną pamięć.

Elle écrit son mémoire de fin d’études.
Ona pisze pracę na zakończenie studiów

un voile de mariée – welon panny młodej
une voile de bateau – żagiel statku

un solde – saldo

le solde d’un compte – saldo na koncie

une solde – żołd

la solde d’un soldat – żołd żołnierza

les soldes – tu to samo słówko w rodzaju męskim, ale w liczbie mnogiej – oznacza przeceny

Le magasin propose des soldes exceptionnels
Możemy powiedzieć np, że dany sklep proponuje wyjątkowe przeceny.

Pendant la période des soldes, elle s’en donne à cœur joie.
W okresie przecen ona używa sobie na całego.

Miłej nauki francuskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *