Przejdź do treści

À l’école – W Szkole. Przybory szkolne po francusku.

  • 2 min read

https://beatared.com/w-szkole-i-przybory-szkolne-po-francusku/

Dzisiaj porozmawiamy o tym, co przydaje się w szkole i stanowi wyposażenie piórnika.

Porcja podstawowego słownictwa:

Les enfants vont à l’école. 
Dzieci idą do szkoły.

No i tutaj wszystkie przedmioty,   które służą do pisania, rysowania, klejenia, cięcia…

A które dzieci używają w szkole

une trousse – piórnik
une trousse avec du matériel scolarie – piórnik z przyborami szkolnymi

un stylo – długopis

écrire avec un stylo – pisać długopisem

Elle écrit avec un stylo
Ona pisze długopisem

une gomme – gumka

effacer avec une gomme – wymazywać gumką
une gomme sert à effacer – gumka służy do wymazywania

un crayon – kredka, ołówek
un crayon à papier – ołówek

Elle fait des croquis avec un crayon à papier
Ona szkicuje ołówkiem

Un crayon à papier est facile à effacer. 
Ołówek jest łatwo wymazać.

faire un dessin – rysować / robić rysunek

faire un dessin au crayon – rysować / robić rysunek kredkami

les crayons de couleurs – kredki w różnych kolorach
faire un joli dessin avec des crayons de couleurs – wykonać ładny rysunek za pomocą kolorowych kredek

les feutres – pisaki
ne pas oublier de reboucher les feutres – nie zapomnieć, by nałożyć korek / zakręcić pisak

des ciseaux – nożyczki
donne-moi des ciseaux – podaj mi nożyczki

découper une feuille de papier avec des ciseaux – ciąć nożyczkami kartkę papieru

une colle – klej

la colle sert à coller – klej służy do klejenia
coller avec de la colle – kleić klejem

donne-moi de la colle, s’il te plaît – podaj mi klej

un compas – cyrkiel
tracer un cercle au compas – nakreślić koło przy użyciu cyrkla

une règle – linijka
mesurer la longueur avec une règle – zmierzyć długość czegoś za pomocą / przy użyciu linijki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *